Politica Retur

Serviciile achiziţionate la distanţă se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. IBC FOCUS S.R.L. (denumit și furnizor) va înapoia contravaloarea produselor din comandă în cel mai scurt timp posibil din momentul primirii produselor returnate. Suma înapoiată cât şi condiţiile de returnare nu includ cheltuielile pentru transferul banilor (comisioane). Definiţia contractului de vânzare: orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor servicii către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect serviciile. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale. Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit că orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consumatorul informează IBC FOCUS S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract, folosind adresa de e-mail: hello@coookies.agency. Consumatorul are la dispoziţie 14 zile calendaristice pentru a anunţa retragerea din contract.

Obligaţiile care revin IBC FOCUS S.R.L.
Va rambursa contravaloarea serviciului în maximum 30 zile calendaristice de la data informării de către consumator asupra deciziei sale de retragere din contract. Rambursarea sumelor se va face folosind aceeaşi modalităţi de plată rezonabil aplicabile (prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator / în cazul plăţii online cu cardul, rambursarea se va face pe acelaşi card utilizat la tranzacţionare).

Obligaţiile care revin consumatorului
Încetarea contractului de prestări servicii de către IBC FOCUS SRL. este anunțat în decurs de maxim 14 zile de la intrarea în posesia serviciului oferit. Consumatorul suportă costurile de returnare.

Procedura de retur
Pentru a returna/anula un serviciu, vă rugăm să parcurgeți următorii pași: – Ne notificați în scris intenția de a returna/ anula serviciile, pe adresa de e-mail