Caută Promoții furnizori Prețuri Autentificare Caută locuințe noi Cum funcționează? Creează cont
gratuit sau
autentifică-te
Caută promoții furnizori Despre

CERERE DATE PERSONALEDOVADA IDENTITĂŢII
Pentru a ne ajuta să certificăm identitatea dumneavoastră, cererea pe care o depuneţi va fi însoţită de copii ale documentelor de identitate (CI/BI).
IBC Focus SRL nu dezvăluie si nu modifica date personale în situaţia în care nu se certifică identitatea solicitantului şi/sau a persoanei vizate.
Termenul “Persoana Vizată” este folosit pentru a desemna persoana fizică, despre care se solicită informaţii prin prezenta cerere.

1. DATE PRIVIND PERSOANA CARE SOLICITĂ INFORMAŢII
Nume şi prenume: _________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Tel. ___________________________ E-mail _____________________________

2. SUNTEŢI PERSOANA VIZATĂ?
(vă rugăm bifaţi corespunzător)
DA: dacă sunteţi persoana vizată vă rugăm să prezentaţi/ ataşaţi dovada identităţii – completaţi punctul 4
NU: dacă depuneţi cererea în numele persoanei vizate, în calitate de reprezentant legal, vă rugăm să prezentaţi/ ataşaţi alături de dovada identităţii, documente din care să rezulte reprezentarea legală, precum şi dovada identităţii persoanei vizate şi a consimţământului acesteia – completaţi punctele 3 şi 4.

3. DATE PRIVIND PERSOANA VIZATĂ
(dacă diferă de cea de la punctul 1)
Nume şi prenume: _____________________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________
Tel. ___________________________ E-mail _________________________

4. DATELE LA CARE SOLICITAŢI ACCESUL/ȘTERGEREA/MODIFICAREA
(vă rugăm să enumerați cât mai concret tipurile de informații)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________

În situația în care doriți ștergerea sau modificarea unor informații care nu sunt asociate cu persoana vizată ci cu o persoană juridică, acestea vor trebui validate fie prin utilizare (email/sms/telefon) fie să atasați un document care atestă că informația respectivă vă aparține (ex. contract furnizare servicii, copie parțială a facturii de telefon în care să se vadă cel puțin numele și numărul de telefon, ). Nu vor fi modificate sau șterse informații asociate unor persoane juridice pentru care nu se face validarea că ele aparțin de fapt persoanei vizate.

DECLARAŢIE
(se completează de către toţi petiţionarii)
Confirm faptul că informaţiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale şi corecte, iar datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul. Am luat la cunoştiinţă că aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul soluţionării cererii mele.
Precizez că am luat la cunoştinţă prevederile art. 292 din Codul Penal Român, potrivit cărora declaraţia necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune de fals privind identitatea şi declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nu am folosit alte nume şi date de stare civilă în afara celor înscrise/ataşate în/la prezenta cerere. Am înţeles că IBC Focus SRL trebuie să confirme identitatea mea/ a persoanei vizate şi că, în scopul localizării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi necesar să furnizez ulterior informaţii mai detaliate. Am înţeles că perioada de răspuns de o lună se va calcula din momentul în care vor fi îndeplinite condiţiile de mai sus. Am luat la cunoştinţă faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebarile din formular sau necompletarea corectă a acestora face imposibilă obţinerea informaţiilor solicitate.
Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poştă electronică a informaţiilor solicitate nu are siguranţă deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea electronică de informaţii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea datelor, etc.)
Atenţie! Falsul privind identitatea constituie infracţiune!

SEMNĂTURA DATA

Ești dezvoltator? GDPR TERMENI ȘI CONDIȚII CONTACT Login close Nu ai cont? Înregistrează-te GRATUIT Ai uitat parola? Apasă aici!
Sau ne poți scrie la comunitate@faraagentie.ro.
Loghează-te
Vrei să vezi detaliile? close Nu sunteti logat.